• O współpracy nauki z biznesem raz jeszcze

    Barbara Kudrycka

O sobie

Barbara Kudrycka – profesor prawa administracyjnego. W latach 2007-2013 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego pracująca w Komisjach Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.